Sensys Gatso
SE EN

Din engagerade partner kring innovativ trafikövervakning

Som sanna innovatörer och betrodda experter på trafikövervakning har vi ett uppdrag att rädda liv genom att förändra förares beteende. Vi ger dig tillförlitlig hårdvara, innovativ programvara och utmärkt service. Vi hittar alltid det bästa sättet att förändra trafikbeteenden i ditt land, stat eller stad. Från nyckelfärdiga övervakningsprogram för säkrare vägar till lösningar för en mer hållbar stadsmiljö och från optimerade trafikflöden till unika anpassade övervakningslösningar. Låt oss göra din trafik säkrare.

Se våra senaste investeraruppdateringar

Sens Sek

Varför vi gör vad vi gör

Varje dag dör över 3 500 människor. Inte på grund av sjukdom eller hög ålder. Utan i trafikolyckor. Det vägrar vi att acceptera. Det är därför vi anammar Nollvisionen. En vision som handlar om att eliminera alla dödsfall och allvarliga skador i trafiken, samtidigt som den ökar säker, hälsosam och rättvis rörlighet för alla. Implementerad i vårt hemland Sverige på 1990-talet, nu en bevisad framgång som sprider sig över hela världen. Det är vår ambition att komma med lösningar för att förbättra trafikbeteendet, så att vägresor blir säkrare och mer hållbara. Över hela världen.

Vi är fast beslutna att förbättra trafikbeteendet i nära samarbete med våra kunder. Vårt uppdrag är att öka trafiksäkerheten och rädda liv genom att förändra bilisters körbeteende.

Nyheter: se våra senaste uppdateringar

Newsletter June

Dear reader, We are pleased with yet another edition of our newsletter. You will find articles…

Sensys Gatso i nyheterna

Grönt ljus för Sensys Gatso

Årsstämma

Årsstämma i Sensys Gatso Group AB har avhållits den 12 maj 2022 i…