Sensys Gatso

Alltid rätt lösning för dina trafiksäkerhetsmål

Upptäck vad vi kan göra för dig

Effektiva trafiksäkerhetslösningar börjar alltid med att känna till dina behov, krav och utmaningar. På så sätt kan vi på ett korrekt sätt utveckla en automatiserad trafikövervakningslösning som bidrar till dina trafiksäkerhetsmål och garanterar skydd för alla trafikanter. Detta kan vara en skräddarsydd lösning som möter dina specifika behov. Eller så tillgodoses dina behov väl av våra nyckelfärdiga standardlösningar. Vi erbjuder ett komplett utbud av automatiska övervakningssystem. Från öppet fasta system till dolda fordon och från mobila system vid vägkanten till fasta system i tunnel. Korsningar kan säkras med olika kombinationer av rödljus- och hastighetssystem. Under varje steg av processen kommer våra experter att använda sin mångåriga erfarenhet för att lyssna, ge råd och gemensamt fatta rätt beslut. Inom budget, i tid, tillgodoser vi dina behov och krav. Och alltid med dig, slutanvändaren, i åtanke. Läs våra kunders användarberättelser och upptäck hur våra trafiksäkerhetslösningar uppfyllde deras och förhoppningsvis dina mål.

Upptäck våra lösningar för trafikövervakning