Sensys Gatso

De omfattande fördelarna med Restidsmätning på motorväg A2 mellan Amsterdam och Utrecht

Minskade utsläpp, mindre trafikbuller och förbättrad trafiksäkerhet

Mer trafik, mindre buller och trafikstockningar, lägre utsläpp

A2 är den huvudsakliga trafikleden mellan Amsterdam och Maastricht, längst ner i södra Nederländerna. Dess mest trafikerade del ligger mellan huvudstäderna Amsterdam och Utrecht. Sedan vägen togs i bruk 1954 har trafikvolymen på denna sträcka ökat med mer än 1800 % till en svindlande nivå av 200 000 fordonspassager varje dag, ett antal som förväntas växa ytterligare under de kommande åren.

På grund av strikta miljöbestämmelser kunde den välbehövliga utbyggnaden från 3 till 5 körfält endast realiseras om den förväntade ökningen av trafikbuller och utsläpp kunde hållas under kontroll. Studier visade att detta bara var möjligt om all trafik skulle hålla sig till en strikt hastighetsgräns. Men hur bevarar man miljön och förbättrar trafiksäkerheten samtidigt? Sensys Gatso försåg lösningen med det innovativa T-seriens system för restidsmätning.

"Systemen levererades enligt avtal och är flexibla och mycket innovativa"
– Wiggert Mathol - Project Manager, Traffic Enforcement Department of the National Public Prosecutor

Så mycket mer än bara ett övervakningssystem

Inför utbyggnaden av motorväg A2 kom man överens med alla intressenter, särskilt med närkommunerna, att den nuvarande hastighetsgränsen på 120 km/h skulle sänkas till 100 km/h och att denna gräns effektivt skulle upprätthållas. Förbättringen av trafiksäkerheten skulle vara en ytterligare fördel.

LPTV (den nationella åklagarmyndighetens trafikavdelning) som fick uppdraget var under stark press från intressenterna att börja övervaka. De visste av erfarenhet att traditionella hastighetsövervakningsprogram med stationära kamerasystem som punktmäter helt enkelt inte räcker när målet är att effektivt minska trafikbuller och avgasutsläpp. För att gynna miljön är en låg hastighetsgräns att föredra, men detta i sig skulle inte förbättra trafikflödet. Lösningen: en variabel hastighetsbegränsning, vilket ger en hastighetsbegränsning på 100 km/h på dagen och 130 km/h på kvällen och natten. Att upprätthålla hastighetsbegränsningen över en omfattande motorvägssträcka med hjälp av sektionskontroll, baserad på medelhastighetsmätning, resulterar i ett lugnt och jämnt trafikflöde. Mindre acceleration och retardation resulterar i lägre utsläpp och mindre föroreningar; huvudmålet med detta program. Dessutom är vägar säkrare när alla kör ungefär i samma hastighet.

För detta behövde LPTV en pålitlig lösning för att upprätthålla hastigheten över hela längden av den breddade motorvägen, med högsta möjliga detektion, men utan att behöva göra ingrepp i den helt nya asfaltvägytan för installation av detektionsutrustning.


”Restidsmätningssystemet uppfyller alla våra förväntningar. Eftersom praktiskt taget alla håller sig till hastighetsgränsen, uppnår vi miljömålen”.
– Wiggert Mathol - Project Manager, Traffic Enforcement Department of the National Public Prosecutor

Att övervinna utmaningar

LPTV var mycket nöjda med att Sensys Gatso enkelt kunde byta till mobilnät när den planerade användningen av ett fibernät skulle resultera i en allvarlig försening. Restidsmätningssystemet, som omfattade 44 kameror på 6 portaler, levererades inom önskad tidsram. Den är kapabel att mäta medelhastigheten för över 90 procent av all passerande trafik på den 30 km långa motorvägssträckan - med icke-invasiv detektering som därmed lämnar den nya motorvägens vägyta intakt.

Systemet är nu i drift 24 timmar om dygnet / sju dagar i veckan under alla väderförhållanden. Detta kan innebära en enorm administrativ belastning på bearbetningsdriften, men den enastående ANPR-prestandan och den utmärkta bildkvaliteten gör att mer än 90 % av överträdelserna kan behandlas helt automatiskt. Detta innebär att det inte finns någon mänsklig inblandning från det ögonblick då överträdelsen registreras tills meddelandet levereras.

På grund av övervakningsprojektets höga profil är det dessutom mycket viktigt för LPTV att systemet känner igen de olika fordonstyperna baserat på tillämpligt lagligt hastighetssystem. Detta uppnåddes genom att inkludera laserbaserad längdmätning, vilket effektivt skiljde personbilar från lastbilar och bilar med släp som har en lägre tillåten hastighet.


"Utsläppen av kväve och partiklar håller sig inom normerna, överenskommelser med grannsamhällen om att minska buller iakttas och restidsmätning förbättrar trafikflödet".
– Wiggert Mathol - Project Manager, Traffic Enforcement Department of the National Public Prosecutor

Viktiga funktioner

  • Sensys Gatso T-series restidsmätningssystem
  • Leverans, installation och drift av 44 kameror över 6 portaler som driver 3 separata sektioner
  • Hastigheten på en sträcka av 30 km motorväg övervakas
  • Loopless Trigger Radar (LRT) möjliggör installation av detekteringsutrustning ovan mark, dvs inga ingrepp under asfalterad vägyta
  • Skräddarsydd ANPR-programvara ger en läsfrekvens på mer än 90 % med en felfrekvens på 0,01 %
  • Helautomatisk bearbetning från överträdelseregistrering till meddelandeleverans, ingen mänsklig inblandning krävs
  • Mångsidigt och anpassningsbart Xilium mjukvaruhanteringsgränssnitt

Flexibel åtkomst

Kontraktet med LPTV inkluderar 8 års service och underhåll, som utförs med hjälp av Sensys Gatso Xilium programvara. Denna molnbaserade lösning är också direkt tillgänglig för LPTV t.ex. för att justera inställningarna för hastighetsbegränsningar och sätta systemet i övervakningsläge.

Trafikanter på A2 var vana vid den högre hastighetsgränsen på 120 km/h. Med de nya mestadels lägre gränserna i kombination med fler körfält skulle fortkörning vara frestande. Kort efter att tillsynen inleddes sjönk fortkörningen ändå till cirka 1 % av de 90 000 fordon som korsar sträckan varje dag.

Projektprofil:

  • Projekt: Restidsmätning A2
  • Beställare: Trafikavdelningen hos Riksåklagaren - LPTV
  • Lösning: Sensys Gatso T-Series restidsmätningssystem