Sensys Gatso

Upprätthåll trygg boendemiljö med intelligent zon- och gatukontroll

Mer kontroll över trafiken och bättre livskvalitet för stadsdelar

Städer och kommuner har allt oftare anledning att stänga av eller begränsa gator och områden runt buss- eller tågstationer, bussfält och andra stadsområden för privata motorfordon. Det kan vara för att förbättra miljön och minska trängsel. Eller så implementeras de av säkerhets- och trafikhanteringsskäl eller för att prioritera kollektivtrafik.

Vi har lång erfarenhet av miljözoner i städer, förebyggande av genvägar, enkelriktad trafikhantering och reglering av privata transporter för att behålla tillgängligheten. Sådana lösningar behöver inga ingrepp i vägbanan och påverkar inte stadsmiljön visuellt. Vi har en perfekt lösning för alla slags tillträdeskontroller.