Sensys Gatso

Information till aktieägarna

Här hittar du investerarinformation

Sensys Gatsos aktie har varit noterad sedan januari 2001, Sensys Gatso-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista. Sensys Gatsos ambition är att tillgodose kapitalmarknaden, investerare och andra intressenter med relevant information som underlättar för en korrekt värdering av Sensys Gatso Group AB. Sensys Gatso-aktien finns att handla med på Nasdaq OMX Nordic Stock Exchange i Stockholm. Varje aktie har en röst. Aktien handlas under förkortningen SGG.

Vilken information söker du?