Sensys Gatso

Sensys Gatso erbjuder Trafikövervakning som en tjänst (TRaaS)

Vi gör jobbet, du behåller kontrollen

Operatörstjänster - Trafikövervakning som en tjänst

Sedan fartkameran uppfanns har vi fortsatt att utveckla mer innovativ hårdvara och programvara. Nästa logiska steg i utvecklingen av trafikövervakning är att tillhandahålla en allt-i-ett-nyckelfärdig lösning baserad på vår intelligenta, effektiva och mycket säkra programvaruplattform. Det är vad som händer när våra Flux-, Puls- och Xilium -produkter kombineras för att ge en enda, omfattande och anpassningsbar tjänst.

Sensys Gatso introducerar: Trafikövervakning som en tjänst (TRaaS). Denna unika lösning är flexibel, skalbar, har fokus på programvara och är framtidssäkrad. Sensys Gatso kommer att hantera hela övervakningsprocessen: från upphandling och installation av utrustning till att dokumentera överträdelser och utfärda böter. Samtidigt har kunden fullständig kontroll och exklusiv tillgång till hela systemets funktion.

FLUX möjliggör datageneration genom våra kameror och andra sensorer, till PULS, vår programvara för insamling och dataanalys. PULS skickar sedan data till Xilium, som stödjer hela back-office. Xilium hanterar överträdelserna, genererar den officiella rapporten, skickar ut böter och hanterar inkassoprocessen. Under hela det här förfarandet behåller kunden fullständig kontroll och insyn. Alla maskinvaru- och programvarukomponenter från Sensys Gatso är perfekt harmoniserade med varandra och därigenom maximeras drifttiden för hela systemet. Ju kortare tid mellan överträdelsen och att man bötfälls, desto större effekt får straffåtgärden på lagöverträdarens beteende. I slutändan kommer detta förändrade beteende att bidra till ökad trafiksäkerhet och att liv kan räddas.

sensysgatso_storyboard.jpg

Initial investering och underhåll ingår

Att hålla en trafikövervakningslösning uppdaterad eller att installera en egen (automatisk) lösning innebär en investering. Med TRaaS kan man inkludera den här investeringen i tjänsteavtalet. Det innebär att Sensys Gatso täcker vissa eller alla initiala kostnader. Kunden kan sedan betala de avtalade tjänsterna på olika sätt, exempelvis som en procentsats av bötesintäkterna, vilket gör att investeringen betalar sig själv över tid.

Med TRaaS kommer Sensys Gatsos personal att säkerställa att hela kedjan fungerar dygnet runt. Vår PULS-programvara övervakar hela tiden systemet och
reagerar på alla problem som kräver support för att följa de etablerade servicenivåavtalen. För att maximera drifttiden kommer Sensys Gatsos personal att utföra regelbundna uppdateringar och uppgraderingar.

Snabba optimeringar och innovation

Det är viktigt att systemet fungerar optimalt. Pågående systemoptimeringar och innovationer erbjuder fördelar för båda parter. Kunderna får uppdaterade tjänster och kan använda sig av fördelarna hos den senaste tekniken som Sensys Gatso har att erbjuda, vilket ger en kostnadseffektiv lösning. Det säkerställer att kunden får en tjänst som man kan lita på och bygga vidare på i framtiden. Allt dagligt underhåll och hantering av system och programvara sköts av den erfarna personalen från Sensys Gatso. Det gör att kunderna inte behöver rekrytera och behålla personal. Värdefull övervakningspersonal kan också sättas in om det krävs direkt mänskligt engagemang.

Processoptimering

Automatisk övervakning, vare sig det gäller hastighet, rödljuskörningar eller andra överträdelser, kan bara vara verkligt effektivt när lagöverträdaren uppfattar en direkt korrelation mellan att begå brottet, ta emot böterna och betala straffet. Detta förhållande är tydligast när systemen är i drift 24/7 och tiden mellan brott och böter hålls så kort som möjligt. Därför, i nära samråd med dig, zoomar Sensys Gatso in på effektiviteten i hela övervakningskedjan med särskilt fokus på tidig avisering, eftersom detta är ett av de viktigaste sätten vi gemensamt kan påverka och ändra körbeteende och därmed göra våra vägar och samhällen säkrare.

Mer än 15 års erfarenhet

TRaaS är inte bara ännu ett smart namn på en tjänst, utan har redan börjat användas i praktiken av Sensys Gatso. I USA har Sensys Gatso levererat TRaaS till olika myndig-heter i mer än 15 år med en mycket hög grad av kundnöjdhet. Denna beprövade tjänstemodell har använts av amerikanska myndighetskunder och är redo att rullas ut i övriga världen. Trafikövervakning som tjänst: Vi gör jobbet, du behåller kontrollen.

Operatörstjänster (TRaaS) användarberättelse och video:

Videon och användarberättelsen nedan ger ytterligare information om operatörstjänstkonceptet (TRaaS) för trafikövervakning samt Flux, Puls och Xilium och dess trafiksäkerhetsförbättrande tillämpning på motorvägen I-380 i Cedar Rapids, Iowa.