Sensys Gatso

Ersättningsutskott


Vårt ersättningsutskott

Inget särskilt ersättningsutskott utses inom bolaget. Frågor avseende ersättningar till verkställande direktören hanteras av styrelsens ordförande och stäms av med övriga styrelsemedlemmar.

Beslut om ersättningar till övriga medarbetare i ledande ställningar bestäms av verkställande direktören i samråd med styrelsens ordförande.