Sensys Gatso

Analysts

Analysts

Analysts and Equity Research Reports

Penser Access by Carnegie

EP Access 24 April 2024
Solid order intake in seasonally weak quarter on earnings front

EP Access 23 February 2024
Robust report with clear signs of scalability

EP Access 17 November 2023
Analys - Acceleration av tillväxten i orderingång, försäljning och resultat

EP Access 18 August 2023
Analys - Stabil rapport med goda TRaaS-intäkter

EP Access 19 June 2023
Analys - Uppdaterade prognoser och nytt motiverat värde efter 2023 guidning och omvänd split

EP Access 27 April 2023
Analys - Högre i kostnader för att klara tillväxt och vinterväder tynger i närtid

EP Access 24 February 2023
Analys - Urstark orderingång och marginalförbättring i Operatörstjänster

EP Access 18 November 2022
Analys - Stark orderingång men stort kontrakt pausas

EP Access 17 November 2022
Analyskommentar – Stark orderingång och det kommer mer

EP Access 16 November 2022
Analyskommentar – Kontrakt med trafikverket

EP Access 20 October 2022
Analyskommentar – Order till trafikverket passerar utan överklagande

EP Access 17 October 2022
Analyskommentar – Vunnit upphandling från Trafikverket men för tidigt att räkna in i estimat på grund av risk för överklagande

EP Access 22 August 2022
Solid Q2’22 på alla punkter

EP Access 2 May 2022

Forsatta bevis på strukturell förbättring

EP Access 24 February 2022
Förbättring av marginalen fortsätter

EP Access 25 November 2021
Tydlig marginalförbättring i Q3

EP Access 23 August 2021
Stabilt kvartal

EP Access 29 April 2021
Sensys Q1

EP Access 4 March 2021
Kommentar efter Q4-rapporten

EP Access 11 February 2021
Tankar om 2021

EP Access 2 December 2020
Omsättning ökar med 80 %

beQuoted

beQuoted 23 February 2024
Sensys Gatso prickar målen

beQuoted 20 November 2023
Saudiskt lyft i Sensys Gatso

beQuoted 27 February 2023
Bred återhämtning i Sensys Gatso

beQuoted 22 August 2022
Operatörstjänster driver Sensys Gatsos resultat

beQuoted 25 February 2022
Sensys Gatso accelererarAre you as committed as us to change traffic behavior?

Please contact us and find out how we can help.
Phone +46 36 34 29 80
Email info@sensysgatso.com