Sensys Gatso

Att minska andelen oförsäkrade fordon gynnar alla

Öka snabbt efterlevnaden av fordonsförsäkringar i din jurisdiktion

Oförsäkrade fordon

De flesta länder kräver enligt lag att fordonsägare har en ansvarsförsäkring. Fortfarande finns det trafikanter som kör oförsäkrade. Dessa förare skapar rättsosäkerhet för olycksoffer och kan leda till en ökning av smitningsolyckor. Vi har stor erfarenhet av program med ANPR-kamera (Automatic Number Plate Recognition) som framgångsrikt minskar antalet oförsäkrade fordon. Inom dessa program arbetar vi tillsammans med olika myndigheter och paraplyorganisationer för försäkringsbolag.

Viktiga funktioner:

  • Högpresterande ANPR-programvara
  • Enkel installation till befintliga gatumöbler
  • Garanterar brottens äkthet och integritet
  • Användarvänligt webbaserat gränssnitt

Kombinera denna lösning med våra andra lösningar och tjänster

TRaaS


Sedan den första hastighetskameran uppfanns har vi fortsatt att utveckla mer innovativ hårdvara och mjukvara. Nästa logiska steg i utvecklingen av trafikövervakning är att tillhandahålla en moduluppsättning för att kombinera alla våra lösningar. Vi kan integrera alla våra lösningar sömlöst i den utsträckning du föredrar. Från hårdvarusystem till datagenereringsprogrammet Flux och från dataanalysprogrammet Puls till fullständig automatisering av backoffice med vår Xilium-programvara. Men det är också möjligt att hjälpa dig med underhåll, projektledning och finansiering.

Vi kan till och med leverera dig TRafikövervakning som en tjänst (TRaaS). Denna unika lösning är flexibel, skalbar, mjukvaruorienterad och framtidssäker. Med TRaaS kommer vi att hantera hela processen; från upphandling och installation av enheterna, till registrering av överträdelser och utfärdande av böter. Under detta upprätthåller du full kontroll och exklusiv åtkomst och övervakning av hur det totala systemet fungerar.

Är du lika engagerad som vi att förbättra trafikbeteende?

Kontakta oss gärna och se hur vi kan hjälpa dig.
Telefon +46 36 34 29 80
E-post info@sensysgatso.com