Sensys Gatso

Maximera efterlevnad av fordonsregler med trafikövervakning

Stöd för övervakning av fordonsöverensstämmelse

Polisarbete

En central uppgift för varje regering är att se till att lagar och förordningar följs. När man tänker på vägar, fordon och trafik finns det ett stort antal frågor som kräver efterlevnad och övervakning. Från trafiksäkerhet till brott och utsläppsregler till fordonsskatter. Vi har en mycket stark erfarenhet av att arbeta tillsammans med polisen och andra myndigheter för att hjälpa dem med sina uppgifter.

Vi har genomfört flera program i olika jurisdiktioner som kontrollerar fordonets överensstämmelse med tillträdelsebestämmelser, trafiksäkerhet, försäkring, registrering och skatte- och intäktskrav. Dessutom kan stulna fordon och fordon som kan kopplas till nationella säkerhetsfrågor övervakas och spåras.

Viktiga funktioner:

  • Högpresterande ANPR-programvara
  • Enkel montering på befintliga gatumöbler

  • Fullservicearrangemang möjligt

  • Användarvänligt – webbaserat användargränssnitt

  • Garanterar brottens äkthet och integritet

Kombinera denna lösning med våra andra lösningar och tjänster

TRaaS


Sedan den första hastighetskameran uppfanns har vi fortsatt att utveckla mer innovativ hårdvara och mjukvara. Nästa logiska steg i utvecklingen av trafikövervakning är att tillhandahålla en moduluppsättning för att kombinera alla våra lösningar. Vi kan integrera alla våra lösningar sömlöst i den utsträckning du föredrar. Från hårdvarusystem till datagenereringsprogrammet Flux och från dataanalysprogrammet Puls till fullständig automatisering av backoffice med vår Xilium-programvara. Men det är också möjligt att hjälpa dig med underhåll, projektledning och finansiering.

Vi kan till och med leverera dig TRafikövervakning som en tjänst (TRaaS). Denna unika lösning är flexibel, skalbar, mjukvaruorienterad och framtidssäker. Med TRaaS kommer vi att hantera hela processen; från upphandling och installation av enheterna, till registrering av överträdelser och utfärdande av böter. Under detta upprätthåller du full kontroll och exklusiv åtkomst och övervakning av hur det totala systemet fungerar.

Är du lika engagerad som vi att förbättra trafikbeteende?

Kontakta oss gärna och se hur vi kan hjälpa dig.
Telefon +46 36 34 29 80
E-post info@sensysgatso.com