Sensys Gatso

Flux: Vår mångsidiga plattform för datainsamling

Hanterar kärnan i övervakningsprocessen

Flux: Vår mångsidiga plattform för datainsamling

Att samla in data korrekt med sensorer är grunden och den sanna kärnan i tillförlitlig trafikövervakning. Det är här Sensys Gatsos Flux kommer in. Flux är en avancerad sensorplattform för datainsamling som möjliggör anslutning av ett brett utbud av vägsidesensortyper som samlar in trafik- och överträdelserelaterade data. Data som samlas in från dessa vägsidessensorer strömmas till Puls (för detaljer se Puls webbsida), som, baserat på juridiskt eller kunddefinierade regler, kommer att avgöra om en händelse som registreras av Flux-systemet bryter mot några regler. Puls begär ytterligare data från Flux om sådana tydligt definierade regler överträds. Sådan data som tillfälligt lagras av Flux kan innehålla bilder, video eller detaljerad överträdelsedata. Med Flux ger Sensys Gatso skalbarhet till back office-operatören. Komplexa databearbetningsuppgifter som kräver ökad datorkraft överförs från vägkantsenheter till molnet och backoffice. Genom att flytta beslutsfattandet till en central molnbaserad plattform kan slutanvändaren som operatör bekvämt hantera en hel flotta av trafikrelaterade system. Baserat på en ständig ström av nya och loggade data kan trafikansvariga analysera trafik, upptäcka trender och skapa en bättre vägmiljö för fordon och trafikanter. Eftersom Flux är hårdvaruoberoende är det också flexibelt och redo att ta sig an framtida (sensor)teknologier. Med sensordata som är tillförlitligt aggregerade av Flux garanterar vi giltiga och pålitliga bevis som en solid grund för överträdelser som, även när de är juridiskt ifrågasatta, kommer att hålla i rättsfall.


Viktiga funktioner

  • Passar branschstandard för kommunikationsprotokoll
  • Möjliggör integration av olika sensortyper
  • Modulär och agnostisk för vanliga sensortyper
  • Mycket anpassningsbar och skalbar

Kombinera denna lösning med våra andra lösningar och tjänster

TRaaS


Sedan den första hastighetskameran uppfanns har vi fortsatt att utveckla mer innovativ hårdvara och mjukvara. Nästa logiska steg i utvecklingen av trafikövervakning är att tillhandahålla en moduluppsättning för att kombinera alla våra lösningar. Vi kan integrera alla våra lösningar sömlöst i den utsträckning du föredrar. Från hårdvarusystem till datagenereringsprogrammet Flux och från dataanalysprogrammet Puls till fullständig automatisering av backoffice med vår Xilium-programvara. Men det är också möjligt att hjälpa dig med underhåll, projektledning och finansiering.

Vi kan till och med leverera dig TRafikövervakning som en tjänst (TRaaS). Denna unika lösning är flexibel, skalbar, mjukvaruorienterad och framtidssäker. Med TRaaS kommer vi att hantera hela processen; från upphandling och installation av enheterna, till registrering av överträdelser och utfärdande av böter. Under detta upprätthåller du full kontroll och exklusiv åtkomst och övervakning av hur det totala systemet fungerar.

Är du lika engagerad som vi att förbättra trafikbeteende?

Kontakta oss gärna och se hur vi kan hjälpa dig.
Telefon +46 36 34 29 80
E-post info@sensysgatso.com