Sensys Gatso

Puls: Datainsamling och analys baserat på dina regler och föreskrifter

Sekretess, efterlevnad och kontroll

Puls dataanalys

Insamling av data och dess analys är en avgörande del av trafikövervakningen. Möt vår intelligenta, kompatibla och oförstörbara dataanalysplattform Puls. Denna programvara tar in data från Flux och tillämpar olika logik för att upptäcka händelser av intresse i realtid. Den blandar statiska källor som en svartlista på de lokala registreringsskyltarna med dynamiska datakällor genom ett öppet och utökningsbart API. Från överträdelser till upptäckt av stulna fordon, Puls arbetar 24/7. Puls skyddar konfidentialitet, integritet och tillgänglighet för alla bevisuppgifter. Den krypterar information i transport och i vila med beprövad kryptografi. Puls ser till att vägtrafiken överensstämmer med de policyer och förordningar som fastställts av regeringar. Och med hjälp av Puls, kan implementerade policies följas.

Viktiga funktioner

  • Dataanalysplattform med flera källor

  • Kompatibel, men ändå oförstörbar

  • Säkerställer att trafikreglerna följs för säkrare och hälsosammare städer

  • Ger regeringar hög integritetskontroll över trafiken

  • Öppet och utökningsbart API



Kombinera denna lösning med våra andra lösningar och tjänster

TRaaS


Sedan den första hastighetskameran uppfanns har vi fortsatt att utveckla mer innovativ hårdvara och mjukvara. Nästa logiska steg i utvecklingen av trafikövervakning är att tillhandahålla en moduluppsättning för att kombinera alla våra lösningar. Vi kan integrera alla våra lösningar sömlöst i den utsträckning du föredrar. Från hårdvarusystem till datagenereringsprogrammet Flux och från dataanalysprogrammet Puls till fullständig automatisering av backoffice med vår Xilium-programvara. Men det är också möjligt att hjälpa dig med underhåll, projektledning och finansiering.

Vi kan till och med leverera dig TRafikövervakning som en tjänst (TRaaS). Denna unika lösning är flexibel, skalbar, mjukvaruorienterad och framtidssäker. Med TRaaS kommer vi att hantera hela processen; från upphandling och installation av enheterna, till registrering av överträdelser och utfärdande av böter. Under detta upprätthåller du full kontroll och exklusiv åtkomst och övervakning av hur det totala systemet fungerar.


Är du lika engagerad som vi att förbättra trafikbeteende?

Kontakta oss gärna och se hur vi kan hjälpa dig.
Telefon +46 36 34 29 80
E-post info@sensysgatso.com