Sensys Gatso

Pressmeddelanden

Håll dig uppdaterad

02-02-2022

Sensys Gatso USA har vunnit ett femårigt TRaaS-kontrakt från Oelwein, Iowa värt 9,3 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA valts ut som leverantör av automatisk rödljusövervakning för Oelwein, Iowa. Detta nya managed service-program förväntas generera cirka 1 000 000 USD, motsvarande 9,3 miljoner kronor under en femårsperiod.

19-01-2022

Sensys Gatso USA erhåller femårigt TRaaS-kontrakt från Gates Mills, Ohio värt 9,2 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA valts ut som leverantör av automatisk hastighetsövervakning för Gates Mills, OH. Detta nya managed service-program förväntas generera cirka 1 022 000 USD, motsvarande 9,2 miljoner kronor under en femårsperiod.

18-01-2022

Sensys Gatso har erhållit ett femårigt TRaaS-kontrakt från Pelham Manor, New York värt 7,9 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA, valts ut som leverantör av automatisk rödljusövervakning för Pelham Manor, NY. Detta nya managed service-program förväntas generera cirka 875 000 USD, motsvarande 7,9 miljoner kronor under en femårsperiod.

28-12-2021

Sensys Gatso erhåller fem års förlängning på serviceavtal från Trafikverket

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Sweden, erhållit fem års förlängning av TRaaS serviceavtalet för det befintliga ATK-programmet från Trafikverket.

24-11-2021

Delårsrapport Januari - september 2021

Juli – september 2021
-
Nettoomsättning 130,4 MSEK (131,6)
-
Orderingång 64,2 MSEK (323,7)
-
Rörelseresultat (EBIT) 28,2 MSEK (12,9)
-
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 38,0 MSEK (22,8)
-
Totalresultat 26,1 MSEK (4,8)
-
Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 0,02 (0,01)
-
Kassaflödet från den löpande verksamheten -0,2 MSEK (11,0)

Januari – september 2021
-
Nettoomsättning 334,3 MSEK (320,7)
-
Orderingång 172,9 MSEK (667,9)
-
Rörelseresultat (EBIT) 18,7 MSEK (-1,7)
-
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 46,0 MSEK (36,1)
-
Totalresultat 24,1 MSEK (-7,5)
-
Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 0,02 (-0,01)
-
Kassaflödet från den löpande verksamheten -2,2 MSEK (22,5)

23-11-2021

Sensys Gatso tilldelas en femårig kontraktsförlängning av Puls- och Xilium-mjukvarulicenser från Turkiska republiken norra Cypern, värd 6 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har erhållit en TRaaS-kontraktsförlängning för Puls och Xilium mjukvarulicenser, för att driva och underhålla ett program för rödljusövervakning, hastighetsövervakning och restidsmätning i den turkiska republiken Norra Cypern (TRNC). Det totala projektet förväntas ge cirka 0,6 miljoner Euro i intäkter, motsvarande 6 miljoner kronor, under den femåriga kontraktsperioden.

18-11-2021

Sensys Gatso Australia signerar kontraktsförlängningar för leverans och underhåll av ANPR trafiksäkerhetssystem med delstaten New South Wales

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Australia, signerat kontraktsförlängningar för leverans och underhåll av ANPR-system (Automatic Number Plate Recognition) med New South Wales (NSW) delstatsregering. Avtalens initiala löptid är 5 år med två förlängningsoptioner om ett år vardera. Den första projektordern för att förlänga TRaaS-underhållet av befintliga system förväntas erhållas under den kommande månaden till ett värde av 3 miljoner AUD, motsvarande 20 miljoner kronor.

17-11-2021

Inbjudan till presentation av Sensys Gatsos rapport för tredje kvartalet, 2021

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, publicerar sin rapport för tredje kvartalet 2021 onsdagen den 24 november kl. 8.30 och bjuder in till presentation/audiocast kl. 10.00. Bolagets VD Ivo Mönnink och CFO Simon Mulder presenterar bolagets rapport på engelska.

10-11-2021

Sensys Gatso erhåller ytterligare order från Förenade Arabemiraten till ett värde av 5 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har erhållit en order på hastighets- och rödljussystem till ett sammanlagt värde av 5 miljoner kronor från Fujairah, Förenade Arabemiraten.

09-11-2021

Sensys Gatso LATAM erhåller första ordern från nya marknaden Ecuador, värd ca 5 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso LATAM, erhållit en order från sin partner Great Group för leverans och support av trafikövervakningstjänster som ska implementeras i staden Duran, Ecuador. Ordern har ett värde på cirka 5 miljoner kronor. Detta är den första beställningen från denna nya marknad för Sensys Gatso i den strategiska LATAM-regionen.