Sensys Gatso

Pressmeddelanden

Håll dig uppdaterad

1 2 3 ... 50 Nästa
17-08-2023

Halvårsrapport januari - juni 2023

April – juni 2023
- Nettoomsättning MSEK 133 (124)
- Orderingång *) MSEK 170 (240)
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) MSEK 19,2 (17,7)
- Rörelseresultat (EBIT) MSEK 5,6 (7,1)
- Totalresultat MSEK 27,9 (27,5)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 0,32 (0,01)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten MSEK -19,3 (30,8)

Januari – juni 2023
- Nettoomsättning MSEK 246 (238)
- Orderingång *) MSEK 260 (323)
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) MSEK 20,7 (33,3)
- Rörelseresultat (EBIT) MSEK -3,0 (12,7)
- Totalresultat MSEK 14,4 (39,8)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 0,30 (0,02)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten MSEK -27,1 (89,8)

*) Exklusive tilldelningskontrakt på 152 miljoner kronor

10-08-2023

Inbjudan till presentation av Sensys Gatsos rapport för andra kvartalet och första halvåret 2023

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, publicerar sin rapport för andra kvartalet och första halvåret 2023 torsdagen den 17 augusti kl. 8.30 och bjuder in till presentation/audiocast kl. 10.00. Bolagets VD Ivo Mönnink och CFO Simon Mulder presenterar bolagets rapport på engelska.

31-07-2023

Antal aktier och röster i Sensys Gatso Group

Sensys Gatso Group har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en riktad nyemission av aktier vilket har resulterat i att antalet aktier och röster i Sensys Gatso Group har förändrats.

17-07-2023

Sensys Gatso erhåller order från Nordafrika värd 8,7 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Netherlands, erhållit en order från Nordafrika på reservdelar till fordonsmonterade trafiksäkerhetssystem värd EUR 754 000, motsvarande 8,7 miljoner kronor.

11-07-2023

Sensys Gatso erhåller sjuårigt TRaaS-kontrakt för trafiksäkerhet i Bensalem värt 22 miljoner kronor, utökar sitt avtryck i Pennsylvania

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA, tecknat ett sjuårigt kontrakt för automatisk övervakning av rödljus med Township of Bensalem, PA. Kontraktet beräknas vara värt upp till USD 2,1 miljoner, motsvarande 22 miljoner kronor. Programmet kommer att omfatta övervakningssystem för rödljus och beräknas starta i början av hösten.

03-07-2023

Nyemission i Sensys Gatso Group

Sensys Gatso Group har, i enlighet med bemyndigande från årsstämman den 15 maj 2023, beslutat om en riktad nyemission till Erik Penser Bank som agerade garant i samband med den genomförda sammanläggningen av aktier. Erik Penser Bank tillhandahöll aktier till de aktieägare vars aktieinnehav på avstämningsdagen inte var jämnt delbart med 80. Totalt tillhandahöll Erik Penser Bank 8 152 aktier. Styrelsen har idag beslutat om en nyemission av 8 152 aktier för att kompensera Erik Penser Bank. Emissionen har skett vederlagsfritt och ett belopp om 32 608 kronor, motsvarande kvotvärdet per emitterad aktie, har överförts från fritt eget kapital till aktiekapitalet.

30-06-2023

Antal aktier och röster i Sensys Gatso Group

Sensys Gatso Group har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en sammanläggning av aktier och i samband därmed en riktad emission av aktier vilket har resulterat i att antalet aktier och röster i Sensys Gatso Group har förändrats.

20-06-2023

Sensys Gatso Group har tecknat ett nytt facilitetsavtal på 100 MSEK med Rabobank Nederländerna för finansiering av USA:s tillväxtplan

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har tecknat ett nytt facilitetssavtal med Rabobank Nederländerna för finansiering av USA:s tillväxtplan. Facilitetsavtalet kan användas för investeringar i USA avseende anläggningstillgångar i verksamheten. Faciliteten kommer att vara tillgänglig till den 31 december 2024. Uttagen från faciliteten konventeras till lån om 25 miljoner kronor vardera med en återbetalningstid på 5 år.

13-06-2023

Sensys Gatso genomför kommersiell strategi - meddelar finansiell vägledning för 2023

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, genomför sin kommersiella strategi och kommunicerar finansiell vägledning för helåret 2023 och bekräftar de finansiella målen för 2025. Sensys Gatso går in i en ny fas och siktar nu på att attrahera ytterligare internationella investerare. Årsstämman beslutade om en omvänd split 1:80 som var ett första steg. Den finansiella vägledningen för 2023 är det andra steget. Sensys Gatso-aktien kommer att handlas efter omvänd split under den nya tickern SGG från 15 juni 2023.

12-06-2023

Sensys Gatso signerade 5-årigt upphandlingsavtal i Mellanöstern för system för övervakning av hastighet och rödljus, värd 152 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Sweden, signerat ett femårigt upphandlingsavtal värt 152 miljoner kronor. Avtalet är undertecknat med en lokal partner i Mellanöstern och omfattar system för övervakning av hastighet och rödljus. De första leveranserna värda 16 miljoner kronor är planerade att genomföras under 2023. Årliga leveranser under de återstående fyra åren av avtalet förväntas öka, för att möta kundens behov baserat på detta avtal.

1 2 3 ... 50 Nästa