Sensys Gatso

Pressmeddelanden

Håll dig uppdaterad

29-04-2022

Delårsrapport januari - mars 2022

Januari – mars 2022
- Nettoomsättning MSEK 113,4 (78,1)
- Orderingång MSEK 83,5 (61,8)
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) MSEK 15,7 (-5,5)
- Rörelseresultat (EBIT) MSEK 5,6 (-14,1)
- Totalresultat MSEK 12,3 (-0,9)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 0,01 (-0,01)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten MSEK 59,0 (-40,1)

Januari - december 2022
- Nettoomsättning MSEK 113,4 (506,8)

- Orderingång MSEK 83,5 (368,2)
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) MSEK 15,7 (83,5)
- Rörelseresultat (EBIT) MSEK 5,6 (45,9)
- Totalresultat MSEK 12,3 (45,5)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 0,01 (0,04)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten MSEK 59,0 (9,1)

22-04-2022

Inbjudan till presentation av Sensys Gatsos rapport för första kvartalet 2022

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, publicerar sin rapport för första kvartalet fredagen den 29 april kl. 8.30 och bjuder in till presentation/audiocast kl. 10.00. Bolagets VD Ivo Mönnink och CFO Simon Mulder presenterar bolagets rapport på engelska.

14-04-2022

Sensys Gatso Group publicerar årsredovisning för 2021

Sensys Gatso Group AB, en global leverantör av trafiksäkerhetslösningar, har offentliggjort sin årsredovisning för 2021 och denna finns tillgänglig på företagets webbplats: https://www.sensysgatso.com/se/investors/financial-reports

13-04-2022

Sensys Gatso undertecknar upphandlingskontrakt i Nederländerna

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har tisdagen den 12 april genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Netherlands, undertecknat kontraktet med den holländska åklagarmyndigheten. Tilldelningen av detta kontrakt på 250 miljoner kronor tillkännagavs den 18 mars 2022.

12-04-2022

Sensys Gatso erhåller treårig förlängning av TRaaS-kontrakt, värt 44 miljoner kronor för hastighetsövervakningssystem i Des Moines, Iowa

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt amerikanska dotterbolag Sensys Gatso USA, tecknat en treårig TRaaS-kontraktsförlängning (Traffic-as-a-Service) med Des Moines, Iowa till ett värde av cirka 4,7 miljoner USD under avtalsperioden, motsvarande cirka 44 miljoner kronor.

11-04-2022

Kallelse till årsstämma i Sensys Gatso Group AB

Aktieägarna i Sensys Gatso Group AB (publ), org. nr 556215-4459, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022 klockan 15.00 på Elite Stora Hotellet, Jönköping.

18-03-2022

Sensys Gatso har valts ut som leverantör i ett upphandlingskontrakt i Nederländerna, med en beräknad omsättning på 250 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Netherlands, valts ut som en av tre leverantörer i ett upphandlingskontrakt för att leverera, driva och supporta fasta system för övervakning av hastighets- och rödljusöverträdelser i Nederländerna. Investeringen från den holländska åklagarmyndigheten syftar till att ersätta den befintliga infrastrukturen för automatisk trafikövervakning. Den holländska regeringen har budgeterat ett totalt projektvärde på cirka 74 miljoner euro, motsvarande 750 miljoner kronor. Cirka 50 % av kontraktsvärdet är återkommande TRaaS-intäkter, relaterade till service, underhåll och drift av övervakningslösningen. Den återstående delen är systemförsäljningsintäkter. Det totala projektvärdet kommer att delas på tre leverantörer. Maximalt 50 % kan tilldelas en enskild leverantör. Sensys Gatso räknar med att få en skälig andel av kontraktsvärdet, motsvarande cirka 25 miljoner euro eller 250 miljoner kronor under en avtalsperiod på 6 år.

04-03-2022

Sensys Gatso erhåller order för rödljus- och hastighetsövervakning i Belgien värd 6 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Netherlands, erhållit en order för att leverera och supporta den belgiska vallonska regeringen med produkter och tjänster för trafikövervakning. Sensys Gatso kommer att leverera sina T-seriesystem och relaterade tjänster till ett uppskattat värde av 575 000 EUR, motsvarande 6 miljoner kronor.

23-02-2022

Bokslutskommuniké Oktober - december 2021

Oktober – december 2021
- Nettoomsättning 172,5 MSEK (134,3)
- Orderingång 195,4 MSEK (120,5)
- Rörelseresultat (EBIT) 27,2 MSEK (12,5)
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 37,5 MSEK (23,3)
- Totalresultat 21,3 MSEK (-8,0)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 0,02 (0,01)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten 11,3 MSEK (-7,0)

Januari – december 2021
- Nettoomsättning 506,8 MSEK (454,9)
- Orderingång 368,2 MSEK (788,4)
- Rörelseresultat (EBIT) 45,9 MSEK (10,8)
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 83,5 MSEK (59,4)
- Totalresultat 45,5 MSEK (-15,7)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 0,04 (0,01)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten 9,1 MSEK (15,5)

14-02-2022

Inbjudan till presentation av Sensys Gatsos rapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2021

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, publicerar sin rapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2021 onsdagen den 23 februari kl. 8.30 och bjuder in till presentation/audiocast kl. 10.00. Bolagets VD Ivo Mönnink och CFO Simon Mulder presenterar bolagets rapport på engelska.