Sensys Gatso

Pressmeddelanden

Håll dig uppdaterad

1 2 3 ... 53 Nästa
14-06-2024

Sensys Gatso har valts ut som leverantör för att leverera system för restidsmätning i Nederländerna, med en beräknad intäkt på 84 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Netherlands, valts ut som en av fyra leverantörer i en upphandling för att leverera, drifta och supporta system för restidsmätning för övervakning av medelhastighet på motorvägar i Nederländerna. Sensys Gatso räknar med att få sin beskärda del. Kontraktsvärdet för Sensys Gatso är cirka 8 miljoner euro eller 84 miljoner kronor under den minsta kontraktstiden på 6 år. Den återkommande TRaaS-intäkten, avseende service, underhåll och drift av systemen för restidsmätning, beräknas till 48 miljoner kronor, eller 57% av det totala kontraktsvärdet. Resterande del motsvarande 36 miljoner kronor är intäkter för Systemförsäljning. Investeringen från den nederländska åklagarmyndigheten syftar till att ersätta den befintliga infrastrukturen för automatisk trafikövervakning.

11-06-2024

Sensys Gatso har börjat skicka ut varningsmeddelanden enligt plan i Ghana

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har från och med den 4 juni 2024 via sin 40% joint venture-andel i Nationwide Traffic Management & Enforcement Ltd (NTMEL) i Ghana, börjat skicka ut varningsmeddelanden. Utfärdande av böter är planerat att påbörjas 18 juli 2024. NTMEL tilldelades i slutet av december 2022 ett 11-årigt kontrakt av Ghanas regering för att designa, bygga, finansiera, driva och underhålla ett nationellt trafiksäkerhetsprogram. Det totala kontraktsvärdet för det gemensamma företaget under kontraktets löptid är uppskattat till 800 miljoner kronor. Sensys Gatsos aktieinnehav i NTMEL ger rätt till en vinstandel på 40%.

22-05-2024

Sensys Gatso erhåller förlängning av TRaaS-kontrakt för automatisk trafiksäkerhet från Libertyville, IL, värt 5,5 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA, tecknat en femårig kontraktsförlängning för automatisk trafikövervakning med Libertyville, IL. Kontraktet beräknas vara värt upp till USD 512 000, motsvarande 5,5 miljoner kronor.

08-05-2024

Årsstämma i Sensys Gatso Group AB

Årsstämma i Sensys Gatso Group AB har avhållits den 8 maj 2024 i Jönköping

06-05-2024

Sensys Gatso erhåller sitt första TRaaS-kontrakt i Connecticut med staden Stratford, värt 73 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA, tecknat ett femårigt kontrakt för rödljus- och hastighetsövervakning med staden Stratford. Kontraktet tilldelades genom en konkurrensutsatt anbudsprocess.

26-04-2024

Sensys Gatso erhåller TRaaS kontraktsförlängning från Albany som tillför hastighetsövervakning vid skolzoner till ett värde av 197 miljoner kr

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA, erhållit ett femårigt kontraktstillägg från staden Albany, New York. Det är en förlängning av deras nuvarande rödljusprogram med tillägg av automatisk hastighetsövervakning vid skolzoner. Kontraktet beräknas vara värt upp till USD 19,7 miljoner, motsvarande 197 miljoner kronor.

26-04-2024

Delårsrapport Kv1 2024 (januari - mars)

Januari-mars 2024
- Nettoomsättning MSEK 125 (113)
- Orderingång och tilldelningskontrakt MSEK 318 (90)
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) MSEK 3,7 (1,5)
- Rörelseresultat (EBIT) MSEK -6,9 (-8,6)
- Totalresultat MSEK 25,0 (0,5)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0,45 (-1,21)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten MSEK 55,0 (-7,8)

22-04-2024

Inbjudan till presentation av Sensys Gatsos finansiella rapport för första kvartalet 2024

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, publicerar sin rapport för första kvartalet 2024 fredagen den 26 april kl. 8.30 och bjuder in till presentation/audiocast kl. 10.00. Bolagets VD Ivo Mönnink och CFO Simon Mulder presenterar bolagets rapport på engelska.

17-04-2024

Tahakom och Sensys Gatsos partnerskap driver lokalt innehåll och hållbarhet i Saudiarabien

Tahakom, Saudi Technology and Security Comprehensive Control Company, och Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har undertecknat ett samförståndsavtal (MoU), med fokus på lokalt innehåll och hållbarhet i Saudiarabien inom trafiksäkerhetsområdet.

15-04-2024

Sensys Gatso Group publicerar årsredovisning för 2023

Sensys Gatso Group AB, en global leverantör av trafiksäkerhetslösningar, har offentliggjort sin årsredovisning för 2023 och denna finns tillgänglig på företagets webbplats:

1 2 3 ... 53 Nästa