Sensys Gatso

Smarta varningssystem

Öka barn och fotgängarnas säkerhet i din stad

Både barn, andra fotgängare samt förare blir varnade. I slutändan får föraren böter.

Områden med en stor mängd fotgängare, exempelvis övergångsställen, skolzoner och vägarbetsområden, sjukhus, bostadsområden och shoppingcenter, har ofta en reducerad hastighetsgräns för att minimera olyckor. Sensys Gatso har utvecklat ett hastighetsvarningssystem, som inte bara är utformat för att upprätthålla hastighetsgränsen, utan det fungerar också som ett varningssystem.

Systemet använder ett ljudlarm för att varna fotgängare om ett fordon kör för fort. Samtidigt varnar ett visuellt larm de förare som kör för fort att sakta ner innan de når de oskyddade fotgängarna. Efter att den första varningen blinkar sker registrering av överträdelse om fordonet i fråga inte saktar ner till den angivna hastighetsgränsen när det kommer nära området för fotgängare.

Kombinera denna lösning med våra andra lösningar och tjänster

TRaaS


Sedan den första hastighetskameran uppfanns har vi fortsatt att utveckla mer innovativ hårdvara och mjukvara. Nästa logiska steg i utvecklingen av trafikövervakning är att tillhandahålla en moduluppsättning för att kombinera alla våra lösningar. Vi kan integrera alla våra lösningar sömlöst i den utsträckning du föredrar. Från hårdvarusystem till datagenereringsprogrammet Flux och från dataanalysprogrammet Puls till fullständig automatisering av backoffice med vår Xilium-programvara. Men det är också möjligt att hjälpa dig med underhåll, projektledning och finansiering.

Vi kan till och med leverera dig TRafikövervakning som en tjänst (TRaaS). Denna unika lösning är flexibel, skalbar, mjukvaruorienterad och framtidssäker. Med TRaaS kommer vi att hantera hela processen; från upphandling och installation av enheterna, till registrering av överträdelser och utfärdande av böter. Under detta upprätthåller du full kontroll och exklusiv åtkomst och övervakning av hur det totala systemet fungerar.

Är du lika engagerad som vi att förbättra trafikbeteende?

Kontakta oss gärna och se hur vi kan hjälpa dig.
Telefon +46 36 34 29 80
E-post info@sensysgatso.com