Sensys Gatso

Varningssystem för barn

Dubbelt varningssystem för ultimat säkerhet

Säkra dina skolområden med ett hastighetssystem som varnar barnen

Områden runt skolor, lekplatser och idrottsanläggningar har ofta reducerade hastighetsbegränsningar. För att tillämpa dessa hastighetsbegränsningar och varna barn och andra utsatta trafikanter mot fordon som kör för fort utvecklade vi ett hastighetsvarningssystem. Systemet larmar först föraren av det snabbkörande fordonet att sakta ner hastigheten omedelbart. För det andra använder systemet ett hörbart och visuellt larm för att varna barn, fotgängare och cyklister att någon kör för fort. I slutändan kan systemet också tillämpa hastighetsövervakning om föraren inte saktar ner.

Viktiga funktioner:

  • Bildbevis och tillhörande metadata

  • Säker fjärrkommunikation och installation

  • Inga ingrepp i vägbanan behövs, målföljande radar

  • Variabel hastighet för olika tider på dygnet

  • Nummerplåt och valfri föraridentifiering

Kombinera denna lösning med våra andra lösningar och tjänster

TRaaS


Sedan den första hastighetskameran uppfanns har vi fortsatt att utveckla mer innovativ hårdvara och mjukvara. Nästa logiska steg i utvecklingen av trafikövervakning är att tillhandahålla en moduluppsättning för att kombinera alla våra lösningar. Vi kan integrera alla våra lösningar sömlöst i den utsträckning du föredrar. Från hårdvarusystem till datagenereringsprogrammet Flux och från dataanalysprogrammet Puls till fullständig automatisering av backoffice med vår Xilium-programvara. Men det är också möjligt att hjälpa dig med underhåll, projektledning och finansiering.

Vi kan till och med leverera dig TRafikövervakning som en tjänst (TRaaS). Denna unika lösning är flexibel, skalbar, mjukvaruorienterad och framtidssäker. Med TRaaS kommer vi att hantera hela processen; från upphandling och installation av enheterna, till registrering av överträdelser och utfärdande av böter. Under detta upprätthåller du full kontroll och exklusiv åtkomst och övervakning av hur det totala systemet fungerar.

Är du lika engagerad som vi att förbättra trafikbeteende?

Kontakta oss gärna och se hur vi kan hjälpa dig.
Telefon +46 36 34 29 80
E-post info@sensysgatso.com