Sensys Gatso

Pressmeddelanden

Håll dig uppdaterad

Sensys Gatso erhåller TRaaS kontraktsförlängning från Albany som tillför hastighetsövervakning vid skolzoner till ett värde av 197 miljoner kr

26-04-2024

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA, erhållit ett femårigt kontraktstillägg från staden Albany, New York. Det är en förlängning av deras nuvarande rödljusprogram med tillägg av automatisk hastighetsövervakning vid skolzoner. Kontraktet beräknas vara värt upp till USD 19,7 miljoner, motsvarande 197 miljoner kronor.

New Yorks guvernör Hochul undertecknade en lagstiftning den 28 september 2023, som tillåter staden att använda automatisk hastighetsövervakning i skolområden.

Programmet kommer att omfatta de nuvarande kamerasystemen för rödljus och övervakning av upp till 20 skolzoner i staden. Kontraktet för hastighetsprogram vid skolzoner beräknas vara värt 16 miljoner USD, motsvarande 160 miljoner kronor. Kontraktsvärdet för förnyelsen av rödljuskameratjänsterna beräknas till 3,7 miljoner USD, motsvarande 37 miljoner kronor. Det automatiska programmet för hastighetövervakning vid skolzoner förväntas börja vid skolöppningen under hösten.

Enligt den lagstadgade motiverade yttrandet som var en del i lagförslaget, räknade Albany ihop 11 283 rapporterade krockar i skolzoner mellan 2018 och 2022. Dessa krockar resulterade i totalt 2 109 skador och 11 dödsfall. Av de 11 dödsfallen involverade fem en fotgängare, sex var passagerare i motorfordon och tre var motorcykelrelaterade.

"Vi är mycket hedrade över att staden har förtroende för oss att fortsätta vara deras trafiksäkerhetspartner" sa Sensys Gatso USA:s President och Managing Director, Bill Braden. "Vårt team ser fram emot att arbeta med staden när de lägger till hastighetsövervakning vid skolzoner till sin trafiksäkerhetsportfölj. Sensys Gatso kommer att tillhandahålla sin nya kamerateknik som en del av denna expansion.”

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 26 april, 2024 kl. 09.55.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: investors@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Saudiarabien, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 302 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Relaterade dokument
2762671