Sensys Gatso

Årsstämma

16-05-2022

Årsstämma i Sensys Gatso Group AB har avhållits den 12 maj 2022 i Jönköping.