Sensys Gatso

Sensys Gatso meddelar att ett kontrakt tecknats med Trafikverket

Sensys Gatso meddelar att ett kontrakt tecknats med Trafikverket

16-11-2022

Vi är mycket stolta över att ha vunnit Trafikverkets upphandling för nya trafiksäkerhetskameror och tillhörande installation och underhåll för det rikstäckande ATK-programmet (Automatisk Trafikkontroll).

Vad omfattas i kontraktet?
“Det är ett långt kontrakt för hastighetsövervakning. Leveransen av prototyper beräknas ske under 2023 varefter löpande leveranser beräknas starta under 2024. Under de första sex åren av kontraktet avser Trafikverket att byta ut befintliga kameror och utöka den befintliga installerade basen. Vi är mycket stolta över att Trafikverket återigen väljer oss och att vi därmed kan bidra till nollvisionen. Det svenska ATK-programmet har hjälpt Sverige att årligen rädda 20-30 liv.”, säger Jörgen Andersson, General Manager Sensys Gatso Sweden.

Jörgen Andersson


Vad är värdet på kontraktet?
“Detta är den i särklass största affären i branschen. Kontraktsvärdet över en 12-årsperiod är värt upp till 850 miljoner kronor, inklusive installationer och TRaaS-tjänster. Leverans av trafiksäkerhetsutrustning, TRaaS-tjänster, service och underhåll uppskattas till cirka 400 miljoner kronor under de första sex åren. Sensys Gatso är ett globalt bolag och Sverige är vår näst största marknad efter Nordamerika. Sensys Gatso har levererat trafikövervakningssystem i över 70 länder med lösningar för hastighet, rödljus, skolzoner och distraherad körning”, säger Joris Lampe, CCO, Sensys Gatso Group.

Joris Lampe


Varför vann Sensys Gatso?
“Det visade sig att vi låg långt före våra konkurrenter. Vi vann på vår marknadsledande teknologi och nya mjukvaruplattform FLUX. Trafikverket hade höga och väldigt specifika krav när det gäller tekniken. FLUX är vår senaste avancerade mjukvaruplattform. Den hanterar flera olika typer av vägsensorer som samlar in data om trafiken och trafikförseelser. Mjukvaran ger våra kunder en kostnadseffektiv och framtidssäker lösning. Att vi vunnit detta kontrakt är en kvalitetsstämpel för Sensys Gatso och ett erkännande av vår nya inbäddade mjukvaruplattform FLUX”, säger Pär Degerman, CTO, Sensys Gatso Group.

Pär Degerman


Vad är FLUX-plattformen?
“Flux är vår nya avancerad sensorplattform för datainsamling som möjliggör anslutning av ett brett utbud av vägsidesensortyper som samlar in trafik- och överträdelserelaterade data. Komplexa databearbetningsuppgifter som kräver ökad datorkraft överförs från vägkantsenheter till molnet och backoffice. Genom att flytta beslutsfattandet till en central molnbaserad plattform kan slutanvändaren, i detta fallet Trafikverket, som operatör bekvämt hantera en hel flotta av trafikrelaterade system", säger Pär Degerman, CTO Sensys Gatso Group.

Vad är den svenska policyn för nollvisionen?
“Nollvisionen är den svenska policyn för att öka trafiksäkerheten i Sverige sedan 1997. Du kan läsa mer om policyn här. Vi är mycket stolta över att återigen bli valda och att vi därmed kan bidra till nollvisionen i Sverige. Vår vision är att vara en innovatör inom trafikledning genom att tillhandahålla mjukvara och tjänster för en säkrare och mer hållbar miljö. Det är därför hållbarhet är en integrerad del av vår affärsmodell. Vi stöttar våra kunder i arbetet med att uppnå flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling, framförallt dem som rör hälsa, energi, ekonomisk tillväxt, infrastruktur samt städer och samhällen”, säger Joris Lampe, CCO Sensys Gatso Group.

ATK

Vad är nästa steg i Sverige?
“Kontraktet är påskrivet så nu börjar allt hårt arbete. Vi planerar att leverera prototyper under 2023. Därefter startar produktionen och serieleveranser beräknas starta 2024. Under de första sex åren av kontraktet avser Trafikverket att byta ut befintliga kameror och utöka den installerade basen. Den första fasen är en utvecklingsfas som följs av systemleveranser och följaktligen underhålls- och kalibreringstjänster”, säger Jörgen Andersson, General Manager, Sensys Gatso Sweden.

Vad är teknikens roadmap?
“FLUX är Sensys Gatsos senaste avancerade mjukvaruplattform. Vi kommer att fortsätta att rulla ut FLUX till våra existerande kunder men är också redo för nya marknader. Eftersom FLUX mjukvaruplattform är oberoende av hårdvara är den flexibel och redo att ta sig an framtida sensorteknologier. Med sensordata som är tillförlitligt aggregerade av FLUX garanterar vi giltiga och pålitliga bevis som en solid grund för överträdelser, säger Pär Degerman, CTO Sensys Gatso Group.

Programming