Sensys Gatso

Sensys Gatso slutför ett viktigt trafiksäkerhetsprojekt vid den centrala Haringvlietbron söder om Rotterdam på rekordtid

Sensys Gatso slutför ett viktigt trafiksäkerhetsprojekt vid den centrala Haringvlietbron söder om Rotterdam på rekordtid

10-09-2021

Broägaren, Rijkswaterstaat (RWS), den holländska väg- och vattenvägsmyndigheten, har upptäckt att det höga, och fortfarande ökande dagliga flödet av tung trafik som korsar bron gör att strukturella delar av bron utvecklar vissa svagheter. För att undvika risker att detta utvecklas till en farlig situation innan det planerade underhållet slutförts, beslutade RWS att sänka hastighetsgränsen för personbilar och lastbilar från 100 respektive 80 km/h till 50 km/h för båda. Dessutom har körfälten minskats till ungefär 2/3 av sin ursprungliga bredd för att tvinga förare att anpassa sin hastighet till denna situation. Besök https://www.youtube.com/watch?v=J1_cDCiqd6U för en informativ video.

Haringvlietbron

För att upprätthålla säkerheten och för att säkerställa att förarna faktiskt följer hastighetsgränsen på 50 km/h, behövde RWS skyndsamt två hastighetsövervakningskameror som skulle installeras och driftsättas med mycket kort varsel. Det är här den mångsidiga Sensys Gatso T-Series-plattformen kommer in. Sensys Gatso lokala supportteam arbetade nära RWS och den allmänna åklagaren för att installera två hastighetsövervakningskameror på bron, en för varje riktning. För att testa och bevisa att T-serien skulle vara en effektiv lösning för hastighetskontroll för att upprätthålla trafiksäkerheten, genomförde Sensys Gatso ett framgångsrikt proof of concept (POC) i början av augusti 2021. Installationen av de två kamerorna följde bara två veckor efter POC. Systemen togs i drift och godkändes den 30 augusti av åklagaren. Trafiksäkerhetsövervakning startade den 31 augusti. Förare varnas ordentligt och fortkörningsböter kommer att utfärdas omedelbart.

Sensys Gatso lyckades planera, designa, producera och installera de två nya fartkamerorna och få dem i drift på mindre än en månad. Den beprövade T-seriens teknologi i kombination med lagarbetet, smidigheten och expertis hos Sensys Gatsos anställda har varit nyckeln till denna framgång.