Sensys Gatso

Ivo Mönnink på Erik Penser Banks Temadag På väg mot hållbarhet

17-01-2023

VD Ivo Mönnink presenterade bolaget på Erik Penser Bank Temadag på väg mot hållbarhet den 12 januari.

Lyssna till hans presentation: https://www.sensysgatso.com/webcasts...