Vår ambition

Människor gör misstag.
Och de misstagen får konsekvenser.
Dramatiska konsekvenser.
Varje dag dör över 3 500 människor.
Inte på grund av sjukdom eller hög ålder.
Utan i trafikolyckor.
 
Vi bekämpar det här varje dag.
En kamp mot övertro och acceptans.
Vi är alla jättebra bilförare. Tycker vi.
Tills vi faktiskt sätter oss bakom ratten och kör iväg.
En trafikolycka?
De inträffar.
Så är det att köra i trafiken.
 
Nej.
Det vägrar vi att acceptera.
Vår uppgift är att ta fram lösningar.
Därför vägrade Gatso att acceptera mänskliga mätfel.
Och därför bekämpade Sensys tanken på
att trafikoffer är en realitet i trafiken.

Det var ganska självklart att kombinera de två företagens starka sidor.
Och så bildades Sensys Gatso.
Vi har en gemensam mission om att förbättra beteendet i trafiken.
Genom intelligent, effektiv och tillförlitlig övervakning.
Runt om i världen.
 
Från tydlig dokumentation av överträdelser
till att skicka ut böter.
Och från skräddarsydda produkter
till underhåll av högsta klass.
Med vår unika programvara i centrum.
 
På så sätt har vi gjort trafikövervakning till en tjänst.
Och det är så vi alltid skapar de bästa lösningarna för våra kunder.
 
Sensys Gatso. Vi gör trafiken säkrare.