Intervju med Dr Claes Tingvall

Trafiksäkerhetsseminarium, Tokyo

Intervju med Dr Claes Tingvall, "Nollvisionens skapare" .

Intervjun är på engelska och är 11:54 minuter lång.