"Nollvisionen - Från idé till handling"

Trafiksäkerhetsseminarium, Tokyo,

Claes Tingvall, Professor Chalmers, talar om "Nollvisionen - Från idé till handling".

Seminariet hölls på engelska.

Videon är 51:16 minuter.