"Nationell hastighetsövervakning - avgörande för genomförandet av nollvisionen"

Trafiksäkerhetsseminarium, Tokyo

 Anders Wiman, projektledare för ATK i Sverige, talar om "Nationell hastighetsövervakning - avgörande för genomförandet av nollvisionen".

Seminariet hölls på engelska.

Videon är 37:43 minuter.