Trafiksäkerhet i korsningar

Läs om hur trafiksäkerheten har förbättrats i Hong kongs korsningar.

Broschyren är på engelska.