Hastighetsövervakning T-Series In-vehicle

Läs mer om hur T-Series In-vehicle kör omkring och övervakar trafiken utan att bli sedd i Frankrike.

Broschyren är på engelska.