Hastighetsövervakning

Läs om hur Gatso hjälpte Cedar Rapids-polisen, (IA), USA, i en lösning som täckte hela trafikövervakningsprocessen - från installation av utrustning till att även skicka ut böteslappar.

Broschyren är på engelska.