Genomsnittsmätning

Läs mer om hur man med hjälp av genomsnittsmätning fick mindre buller och föroreningar på A2 (Amsterdam / Utrecht), i Nederländerna.

Broschyren är på engelska.