Varningssystem

Områden med en stor mängd fotgängare, exempelvis skolzoner, sjukhus och bostadsområden eller vägarbetszoner, har ofta en reducerad hastighetsgräns för att minimera olyckor. Sensys Gatso har utvecklat en hastighetsvarningssystem, som inte bara är utformat för att upprätthålla hastighetsgränsenutan det fungerar som ett varningssystem. Systemet använder ett ljudlarm för att varna fotgängare om ett fordon kör för fort, och ett visuellt larm varnar föraren vid fortkörning att sakta ner innan de når de oskyddade fotgängarna.

 

Mer information

Kontakta oss gärna!

Telefon: +46 (0)36-34 29 80 or +31 23 5255050 
E-post: sales@sensysgatso.com

eller

Be oss kontakta dig!