Varningssystem

Områden med en stor mängd fotgängare, exempelvis skolzoner, sjukhus och bostadsområden eller vägarbetszoner, har ofta en reducerad hastighetsgräns för att minimera olyckor. Sensys Gatso har utvecklat ett hastighetsvarningssystem, som inte bara är utformat för att upprätthålla hastighetsgränsen, utan det fungerar också som ett varningssystem.

Systemet använder ett ljudlarm för att varna fotgängare om ett fordon kör för fort. Samtidigt varnar ett visuellt larm de förare som kör för fort att sakta ner innan de når de oskyddade fotgängarna.

 

Mer information

Kontakta oss gärna!

Telefon: +46 (0)36-34 29 80 or +31 23 5255050 
E-post: sales@sensysgatso.com

eller

Be oss kontakta dig!