Våra högupplösta ANPR-kameror läser noggrant registreringsskyltar. Registreringsnumret överförs trådlöst till Back office.

Där kommer det att kontrolleras mot fordonsdatabaser, för att identifiera om fordonet är behörigt att vistas i en viss zon eller körfält. Sensys Gatso T-serie erbjuder flexibla lösningar, som lämpar sig för ett brett spektrum av trafikkontrollsprogram såsom:

Restriktionszoner i stadskärnor

Systemet kan automatiskt identifiera dem som har rätt att köra in i staden, baserat på kriterier som du satt upp. Så exempelvis kan ni göra så att lokalbefolkning, räddningstjänst och offentliga transportfordon inte får några böter.

Reserverade filer

Sensys Gatso T-serie upptäcker de som felaktigt väljer en fil de inte har rätt att köra i och utfärdar varningar eller  böter baserat på regler som du upprättar. Detta garanterar säkerheten, förbättrad färdtjänst och bidrar till ett jämnare trafikflöde.

Trafikstockningskontroll

Baserat på individuella trafikförvaltningsåtgärder, såsom begränsad tillgång av nummerplåtar eller av vissa dagar av veckan eller tung överbelastning vissa tider på dygnet, kan överträdare identifieras och böter ges.

Miljözoner

För att uppnå renare luft, är tillträdet begränsat till bilar med låga avgasutsläpp i vissa områden. Genom att koppla T-serie systemet till en databas över godkända bilmodeller och / eller plattor kan överträdare identifieras och bötfällas.

Genvägar

Obehöriga fordon som använder otillåtna vägar då de flyr motorvägens trängsel detekteras när de kommer in eller ut ur vägbanan. De detekteras och kan då dömas till böter.

T-serie producerar helt tillförlitliga resultat - 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året - oavsett förhållanden. I själva verket har Sensys Gatso länge satt standarden för legal säkerhet. Inget rättsfall har någonsin förlorat till följd av vår teknologi. T-serien-systemet är utformat för att vara flexibelt. Med vår outsourcinglösning kan vi stödja ditt program. Eller köp vår avancerade utrustning och administrera programmet inifrån din befintliga organisation.

Mer information

Kontakta oss gärna!

Telefon: +46 (0)36-34 29 80 or +31 23 5255050 
E-post: sales@sensysgatso.com

eller

Be oss kontakta dig!