Stationära hastighetssystem

De flesta länder runt om i världen arbetar för en ökad trafiksäkerhet. Ett sätt att påverka beteendet hos trafikanter är att kontrollera att trafiklagarna efterlevs - och då särskilt genom hastighetskontroller.

Med våra system har du en komplett portfölj av tekniker för hastighetskontroll. Genom att kombinera våra moduler, som alla är framtagna för trafikövervakning och är i teknikens framkant, ger vi dig möjligheten att lagföra hastighetsöverträdelser med en skräddarsydd lösning för just din situation, din miljö eller dina mål.

Fast installation
Sensys Gatso sätter standarden för hastighetskontroller med en ändamålsenlig och effektiv lösning, fast installerad vid sidan av vägen. Sensys Gatsos olika skåp kombinerar design och funktionalitet och kan enkelt monteras på befintliga stolpar eller väggar längst vägen. För platser som är kända olycksplatser eller högriskområden kan fasta kameror ge en snabb och effektiv lösning dygnet runt.

Restidsmätning
Medelhastigheten beräknas mellan punkt A till B för den sektion av motorväg eller tunnel som du har valt. Flera filer kan övervakas samtidigt. Sensys Gatsos restidsmätningssystem är lätt att installera på existerande väggar eller stolpar. Den höga matchningen och noggrannheten gör det till en mycket effektiv lösning. Fordonsdetektering uppnås utan några ingrepp i vägbanan. Den höga noggrannheten gör det också möjligt att kontrollera relativt korta sträckor, såsom tunnlar och broar. Säker synkronisering av de interna klockorna garanterar tillförlitliga bevis.

Sensys Gatso kan även mäta där det finns olika hastighetsbegränsningar för olika typer av fordon. Du kan också välja att mäta genomsnittshastigheten över en sträcka och samtidigt genomföra punktmätningar på en farlig plats på sträckan. Och det går också att ansluta systemet till en variabel meddelandeskylt för dynamisk hastighet.

Fördelar

  • Mer effektivt
  • Allmänhetens acceptans blir bättre
  • Smidigare trafikflöde
  • Lägre utsläpp
  • Mindre buller

Oavsett hur du använder systemet, så har du helt tillförlitliga resultat 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året - oavsett förhållanden. När allt kommer omkring så har ingen rättegång någonsin gått förlorad till följd av vår teknologi. Ni kan välja att köpa enbart våra avancerade system eller dra nytta av en helt outsourcat alternativ.

Mer information

Kontakta oss gärna!

Telefon: +46 (0)36-34 29 80 or +31 23 5255050 
E-post: sales@sensysgatso.com

eller

Be oss kontakta dig!