Trafiksäkerhet i korsningar

Sensys Gatso Group erbjuder ett komplett sortiment av system för kontroll av rödljuskorsningar. Vi kan erbjuda dig den noggrannhet, trovärdighet och anpassningsförmåga som garanterar att ditt program kommer att bli en framgång. Våra lösningar och produkter ger mätbara resultat, är kostnadseffektiva och leder till färre trafikolyckor.

Rödljus- och hastighetsövervakning

Att välja leverantör av ett system för rödljus- och / eller hastighetsövervakning är ett viktigt beslut. Inget annat företag har våra globala referenser eller kan matcha vår framgångsrika hastighetsdetektering av fordon. Våra system genererar helt tillförlitliga resultat oavsett väder eller ljusförhållanden - 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Och Sensys Gatso sätter standarden för legal säkerhet. Inget rättsfall har någonsin förlorats på tekniska grunder.

För hög hastighet i en korsning utgör ett allvarligt trafiksäkerhetsproblem. Sensys Gatso Group kan hjälpa dig att komma till rätta med både rödljuskörningar och hastighetsöverträdelser, med ett och samma system. Vid behov kan du också få en videosekvens som komplement till övrig bevisdata.

Mer information

Kontakta oss gärna!

Telefon: +46 (0)36-34 29 80 or +31 23 5255050 
E-post: sales@sensysgatso.com

eller

Be oss kontakta dig!