Mobila hastighetssystem

Med våra system har du en komplett portfölj av tekniker för hastighetskontroll. Genom att kombinera våra moduler, som alla är framtagna för trafikövervakning och är i teknikens framkant, ger vi dig möjligheten att lagföra hastighetsöverträdelser med en skräddarsydd lösning för just din situation, din miljö eller dina mål.

Maximal flexibilitet, maximal prestanda med minimal installationstid och minimala kostnader!

Fordonsmonterade system
Systemet kan installeras i ett fordon för att kunna hastighetsövervaka omgivande trafik oavsett om mätfordonet är i rörelse eller står parkerat vid vägkanten. Systemets komponenter kan integreras i ett fordon utan att ändra utseendet på fordonet. Operatören kan sedan välja att mäta hastigheten hos mötande trafik, gående trafik, eller båda samtidigt. 

Flyttbara system
Vid tillfälliga trafikproblem, exempelvis vid vägarbeten, kan en flexibel, obemannad hastighetskontroll vara effektiv. Gatsos Semi-fasta system erbjuder just det; systemet kan placeras och ställas in av en enda person och sedan arbeta självständigt under upp till en vecka med hjälp av det integrerade batterisystemet. Vandalism och stöldskyddsfunktioner gör att du kan placera det även på de mest avlägsna platser.

Portabla system
Designade för enkel hantering och snabb installation, placeras de på ett stativ för att erbjuda flexibel och omedelbar kontroll av hastighet och rödljuskontroll från sidan av vägen.

Mer information

Kontakta oss gärna!

Telefon: +46 (0)36-34 29 80 or +31 23 5255050 
E-post: sales@sensysgatso.com

eller

Be oss kontakta dig!