Fler och fler tunnlar byggs runt de större städerna och kraven växer för ökad trafiksäkerhet. Hastighetsövervakning i tunnlar har varit svårt att övervaka då miljön är tuff och utrymmet är begränsat.

Sensys Gatso har utvecklat ett system för tunnlar som kontrollerar om ett fordon följer hastighetsgränsen eller ej. Sensys Gatso utvecklade ett mekaniskt hölje för att klara av det begränsade utrymmet och den hårda miljön.

Miljön i en tunnel är mycket svår att hantera, och efter några dagars drift är smutsen överallt. Rengöring av utrustningen kan inte göras så ofta i en tunnel då tillgången till tunneln är begränsad.

Sensys Gatsos lösning klarar av den tuffa miljön och samtidigt är den inte komplicerad och dyr, som automatisk mekanisk rengöring är. En kon framför systemet skapar en pelare som hjälper till att skydda kameran mot smuts.

Nu kan vi rädda liv också i tunnlar ...

Mer information

Kontakta oss gärna!

Telefon: +46 (0)36-34 29 80 or +31 23 5255050 
E-post: sales@sensysgatso.com

eller

Be oss kontakta dig!