Att kombinera lagringsstrategi med en moldulär arkitektur kan våra lösningar anpassas för att effektivt ta hand om dina specifika övervakningsprocesser.

Hantera dina övervakningsprocesser

Automatisk övervakning - vare sig det är hastighets-, rödljus- eller annan typ av system - kan bara bli verkligt effektiva när lagbrytaren uppfattar en direkt korrelation mellan att begå brottet, ta emot böterna och betala straffet. Detta förhållandet är mest  effektivt när systemen är i drift 24/7 och tiden mellan brottet och anmälan hålls så kort som möjligt. Så genom att effektivisera dina processer förbättrar du beteendeförändringarna och göra ditt samhälle säkrare.
 

Mer information

Kontakta oss gärna!

Telefon: +46 (0)36-34 29 80 or +31 23 5255050 
E-post: sales@sensysgatso.com

eller

Be oss kontakta dig!