Sensys Gatso avancerade trafiksäkerhetssystem förbättrar efterlevnaden av hastighetsgränser och trafiklagar, och minskar föroreningar och buller från trafiken.

Minskning av antal trafikolyckor är en mätbar effekt.

Viktigast av allt är ändå att våra system räddar liv och förbättrar livskvaliteten.