Den svenska regeringen har fört Nollvisionens filosofi om trafiksäkerhet sedan 1997 då riksdagen fattade beslut om att anta Nollvisionen som en lagstiftning. Huvuddelen av dödsfallen inträffade på landsvägar där risken för möteskollisioner var hög och vid korsningar där risken för sidokollisioner var hög. Svenska polisen och Svenska Trafikverket beslutade att genomföra ett omfattande nationellt hastighetsövervakningsprogram med fokus på landsvägar, som en av de viktigaste åtgärderna i Nollvisionens program. Utmaningarna i genomförandet var de höga krav på juridisk integritet eftersom fortkörning i Sverige är en brottslig handling, föraridentifiering eftersom föraren är ansvarig och allmänhetens acceptans av ett så omfattande hastighetsövervakningsprogram i landet. Samtidigt var en snabb och korrekt utrullning avgörande för att kunna möta det mål i antalet räddade liv inom rätt tidsram.

Sensys Gatso lösning

Det svenska Trafikverket valde Sensys Gatsos trafiksäkerhetssystem på grund av den beprövade legala säkerheten och höga bildkvaliteten som bevisades i en grundlig konkurrenttestning. Sensys Gatsos flexibilitet att kunna anpassa kundens designbehov och förmågan att leverera snabbt tack vare den utlagda produktionen i dubbla försörjningskedjor samt Sensys Gatsos serviceorganisation var andra vinnande fördelar. Flexibiliteten att utforma kundens designbehov, innebar att kunden kunde få ett system som stödde den konceptuella strategi för att stödja förare att följa hastighetsgränsen i stället för att straffa överträdare, vilket resulterar i en hög acceptans hos allmänheten. Dessutom valde Trafikverket Sensys Gatso då vi kunde leverera en helhetslösning från systemleverans till installation och underhåll av systemen. Sensys Gatso har utvecklat en fältserviceorganisation med förmåga att uppfylla de stränga krav på servicenivå som Trafikverket har, till exempel ett driftstopp ska fixas inom 24 timmar och periodiskt underhåll som kräver en innovativ verifieringsprocessen.

 "Vi valde Sensys Gatso Group på grund av en mycket konkurrenskraftig lösning som uppfyller våra höga krav på rättslig integritet och bildkvalitet. Vi är mycket nöjda med genomförandet av projektet. Rulla ut och idrifttagning av 1500 system på tre år, var en formidabel utmaning och Sensys Gatso Group har lyckats till vår fulla belåtenhet. Detta har hjälpt oss att spara cirka 20-30 liv per år. Det rättsliga systemets integritet har varit avgörande för godkännande. Ingen öveerträdelse har återkallats eller förkastas i domstol på grund av tekniska problem under de 10 år vi haft Sensys Gatso Group teknik i drift. Den höga bildkvaliteten har avsevärt förbättrat effektiviteten hos vårt datacenter." säger Rune Hammarberg, Verksamhetssamordnare för ATK på Svenska Trafikverket. 

Mer information

Kontakta oss gärna!

Telefon: +46 (0)36-34 29 80 or +31 23 5255050 
E-post: sales@sensysgatso.com

eller

Be oss kontakta dig!