Efter att ha installerat mer än 5 000 automatiska hastighetssystem i Frankrike mellan 2003 och 2010 kunde en mättnadseffekt tydligt konstateras; införandet av fler kameror skulle inte leda till den kraftiga minskning av trafikolyckor som den hade gjort tidigare. Trafikanterna var väl medvetna om kamerorna och denna förutsägbarhet begränsade den avskräckande och beteendeförändringenseffekten som man sett tidigare i programmet.

Sensys Gatsos lösning

Sensys Gatso Group gav ministeriet en mobil hastighetsövervakningslösning genom den kraftfulla T-serien. Det helt integrerade systemet installeras diskret i ett diskret fordon, knappt märkbar för den genomsnittliga trafikanten. Systemet klarar både gående och kommande trafik, från en parkerad eller körande bil.

Genom att göra systemet så enkelt som möjligt genom att ha ett arbetsflöde steg-för-steg med automatiska kontroller av kritiska inställningar och funktioner så har vi lyckats minska risken för kostsamma operatörsfel till ett absolut minimum. I dagens värld av smartphones och surfplattor, kan operatörer förvänta sig ett enkelt och intuitivt användargränssnitt, en funktion som var obefintlig i trafikövervakningssystem tills Sensys Gatso Group introducerade T-serien. Nu, utan omfattande utbildning, är det första gången som användaren kan arbeta i systemet inom några få minuter.

Förmågan hos T-seriens fordonsmonterade hastighetssystem att köra runt i trafiken utan att det märks, och upprätthålla hastighetsgränsen för både gående och kommande trafik, har gett polisen ett banbrytande verktyg för att ytterligare uppfylla sina säkerhetsmål i trafiken. Under de första sex månaderna, blev det en minskning med 15% i antalet dödsfall, vilket gjorde att den franska regeringen förlängde avtalet och köpte fler av T-seriens fordonsmonterade hastighetssystem än ursprungligen planerat.

“257 liv räddades under de senaste sex månaderna, en minskning med 15,1% jämfört med första halvåret 2012. Dessa resultat är mycket uppmuntrande. Denna nedgång är dubbelt så stor som den som observerats under det senaste året. Detta är mycket signifikant.”
Manuel Valls, Prime Minister of France

Mer information

Kontakta oss gärna!

Telefon: +46 (0)36-34 29 80 or +31 23 5255050 
E-post: sales@sensysgatso.com

eller

Be oss kontakta dig!