Cedar Rapids, Iowa hade ett mycket allvarligt problem. Bara under 2008 omkom 9 personer i kollisioner. Och 7 av dessa 9 dödsfall orsakades av fortkörning på I-380, en farlig sträcka av motorvägen som går rakt in i centrum av Cedar Rapids. Den höga trafikvolymen och den mycket kurviga vägen gör bemannade trafikkontroller omöjlig.

Sensys Gatsos lösning

Sensys Gatso USA gav Cedar Rapids-polisen en lösning som täckte hela trafikövervakningsprocessen - från installation av utrustning till att ta hand om böterna.

Cedar Rapids är ett exempel på vårt Managed Services-erbjudande.

Lösningen omfattar olika typer av övervakningsutrustning som kan ta itu med problemen i städernas korsningar, öppna vägar och inre centrum. Efter noggrann analys av trafikmönster och uppgifter om olyckor har Sensys Gatso USA presenterat en omfattande plan för att förbättra trafiksäkerheten. Utöver trafikkameror och effektiv programvara ingår att utveckla effektiva kommunikationsmaterial.

Genomförandet resulterade i dramatisk förbättring av trafiksäkerheten. Under vintern 2010-2011, den första vintern efter genomförandet, upplevde Cedar Rapids en av de värsta stormarna. Emellertid kallades polisen "bara" till 8 trafikolyckor, en betydande minskning jämfört med stormar under tidigare år. Och Cedar Rapids hade inga dödsfall på I-380.

Bästa lösningen

Den största utmaningen med trafikövervakning - i alla samhällen - är den som vinner allmänhetens förtroende och stöd. Sensys Gatso tillämpar öppna och strikta kontrollprocesser där kunden alltid har full kontroll. Dessa processer används i Sensys Gatso-organisationen under alla faser av ett program. Under första fasen väljs, i nära samarbete med kunden, det mest lämpliga systemet, processer och arbetsflöden. Under Styrning och underhållsfasen tillämpar Sensys Gatso en bästa praxis-strategi som utvecklats under 50 år, utan att göra några kompromisser på integriteten.

 

I Cedar Rapids har flera tekniker använts som ger bäst prestanda för varje aktuell applikationen och trafiksituationen. Programmet omfattar system för rödljusövervakning inklusive hastighetsövervakning, hastighetsövervakning längs landsvägarna, både med fasta och mobila system, samt system för motorvägarna. Alla system är designade, tillverkade och drivs av mycket strikta regler.

Sensys Gatso hjälpte också Cedar Rapids utveckla effektivt kommunikationsmaterial. Detta spelade en mycket viktig roll i att mildra allmänhetens oro och öka medvetenheten om trafiksäkerhet inom det lokala samhället.

“Att välja SENSYS GATSO var enkelt. De hade precis vad vi behövde i fråga om erfarenhet, tekniska lösningar och kunskap.”
Chief Graham

“Om du frågar mig om hur systemet fungerar... Det har gjort en enorm skillnad. Vägarna är säkrare. Vi brukade ha dödsfall i den övervakade sektionen varje år men sedan kamerorna installerades har vi inte haft något dödsfall. Sensys Gatso levererade allt vi ville.”
Chief Graham

“För mig är det underbart eftersom jag inte har behövt att informera några angående dödsfall i år. Jag har inte behövt förstöra någons familj.” Sgt. Cristy Hamblin

Mer information

Kontakta oss gärna!

Telefon: +46 (0)36-34 29 80 or +31 23 5255050 
E-post: sales@sensysgatso.com

eller

Be oss kontakta dig!