Att skapa den rätta atmosfären

Amsterdam arbetar hårt för att uppfylla EU:s luftkvalitetsnormer, liksom många andra städer. En av de åtgärder som Amsterdam kommun vidtagit var att inrätta en miljözon för att försöka hålla förorenande lastbilar borta från centrum. Men att genomföra detta visade sig vara en rejäl utmaning - med 38 infarter och upp till 1 miljon fordon som färdas in i zonen varje dag. Hur kan du kontrollera exakt varje fordon, oavsett var den kommer in i zonen, utan trafikstörningar, med minimal påverkan på den omgivande miljön och utan en armé av poliser?

Sensys Gatsos lösning

Sensys Gatso gav Amsterdam kommun en skräddarsydd lösning inklusive utrustning, installation, underhåll, service och förvaltning under 7 år.

Lösningen kombinerar högkvalitativ digital bildbehandling med radardetektering, och registrerar alla fordon som kommer innanför miljözonen. Kommunen önskade minimera driftskostnaderna så SGG utvecklade en registreringsprocess där endast bekräftade överträdelser i miljözonen producerade digitalt signerade registreringar. Detta minskar kostsam 3G-bandbredd och gör processen med screening och utfärdandet av överträdelser mer effektiv. Med hjälp av XILIUM programvara kan Sensys Gatso hantera nätverket av kameror och hålla Amsterdam kommun fullt uppdaterad på deras status.

Innan miljözonen infördes, överskred nästan en tredjedel av alla lastbilar i centrum utsläppsgränserna. Mindre än två år efter att systemet gick i drift kontrolleras 99% av alla fordon som körs in i zonen, 89% är helt kompatibel, 9% har erhållit ettsärskilt tillstånd och endast 2% får böter. Som ett resultat av detta har partikelnivåerna sjunkit till inom EU:s gränser gällande luftkvalitet.

“Gatso vann kontraktet eftersom de kan leverera exakt den tekniska lösning som vi letade efter, med det bästa priset och prestandan. De var den mest kostnadseffektiva och med en 0,02% felmarginal och en 95% läshastighet har de överträffat våra krav."
Herman Algra, Projektledare - Amsterdam Miljözon

“Detta är den största miljözonen i Nederländerna. Att upprätthålla zonen skulle kräva ett stort antal tjänstemän som arbetar dygnet runt både i fält och i back office. Det är bara inte möjligt. Gatsos system ger högsta övervakningskvalitet möjligt till ett rimligt pris.”
Katja Landman, Administratör - Amsterdam Miljözon

Mer information

Kontakta oss gärna!

Telefon: +46 (0)36-34 29 80 or +31 23 5255050 
E-post: sales@sensysgatso.com

eller

Be oss kontakta dig!