Trafikbeteendet kommer att förändras dramatiskt i spåren av globalisering, urbanisering och digitalisering.

Uppkopplade och självkörande bilar kommer att vara normen i framtiden, städer kommer ligga i framkant i att påverka trafikbeteenden och invånarna kommer att använda bilar som en tjänst. Rätt trafikledning kommer att vara avgörande för en säkrare och mer hållbar miljö.

Att leverera tillförlitliga lösningar på ett personligt sätt med åtgärdsinriktad innovation och service är kärnan av våra värderingar. Lösningar helt enligt kundens behov är vårt löfte, vare sig det är till nationer, städer och åkeriägare.

Sensys Gatso tillhandahåller lösningar och produkter för ökad trafiksäkerhet och en mer hållbar miljö. Tillsammans med kommun och / eller polis, nation, stad eller åkeri kan vi skräddarsy lösningar till lokala behov och specifika mål.