2017-03-14

Johan Frilunds presentation av Sensys Gatso på "Aktiedagen, Jönköping" 

http://aktiespararna.fnf.nu/player/clip/3410