Valberedningen i Sensys föreslår nya ledamöter

28-03-2011 - Valberedningen i SENSYS Traffic AB (publ) föreslår Ingemar Skogö och Claes Ödman som nya ledamöter i Sensys styrelse.

Valberedningen i Sensys föreslår Ingemar Skogö, Landshövding i Västmanlands län och f.d. Generaldirektör på Vägverket, samt Claes Ödman, Vice President på Ericsson, som nya ledamöter till Sensys styrelse. Jan Bengtsson, har avböjt omval efter över 10 år som ledamot.

Valberedningen föreslår att övriga ledamöter väljs om. Styrelsen väljs på årsstämman den 26 april 2011.

”Jag hoppas kunna bidra med kundperspektivet till verksamheten. Jag har sedan min tid som Generaldirektör på Vägverket följt Sensys utveckling både i Sverige och på den internationella marknaden. Det känns roligt att få bidra till bolagets fortsatta utveckling”, säger Ingemar Skogö, Landshövding i Västmanlands län.

”Jag ser många likheter mellan de internationella affärerna Sensys gör med de affärer som vi gör inom Ericsson, både vad gäller komplexitet och de långa beslutsledtiderna. Jag ser fram emot att bidra med det internationella affärsperspektivet”, säger Claes Ödman, Vice President, Norra Europa och Centralasien på Ericsson AB.

Informationen är sådan som Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2011, kl 14.15.

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 28-03-2011
styrelse, sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, radar, hastighetssystem