Valberedningen i Sensys föreslår nya ledamöter

04-04-2012 - Valberedningen i SENSYS Traffic AB (publ) föreslår Gunnar Jardelöw och Torbjörn Sandberg som nya ledamöter i Sensys styrelse.

Valberedningen i Sensys föreslår Gunnar Jardelöw, ordförande i Seamless Distribution AB, samt Torbjörn Sandberg, VD Netadmin Systems AB, som nya ledamöter till Sensys styrelse. Ivan Rylander, har avböjt omval efter över 11 år som ledamot.

Valberedningen föreslår att övriga ledamöter, Anders Norling, Jeanette Jakobsson, Ingemar Skogö och Claes Ödman väljs om samt att Peter Svensson väljs om som ordförande. Styrelsen väljs på årsstämman den 24 april 2012.

Informationen är sådan som Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april, 2012, kl. 11.20.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 04-04-2012
sensys, sensys traffic