Valberedningen föreslår PwC som nya revisorer

15-04-2011 - Valberedningen i SENSYS Traffic AB (publ) föreslår PwC som nya revisorer i Sensys.

Valberedningen i Sensys föreslår att Magnus Brändström och Martin Odqvist, PwC väljs som nya revisorer i Sensys. De föreslås ersätta Anders Johansson, Ernst & Young, vars mandat löper ut efter 4 år.

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen är sådan som Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2011, kl 15:45.

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 15-04-2011
sensys, sensys traffic, hastighetssystem