Uppdatering om projektet i Lettland

29-04-2016 - Sensys Gatso Group AB, en global leverantör av trafiksäkerhetslösningar, har informerats om en fördröjning av undertecknande av kontrakt i det lettiska projekt som offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 11 april 2016.

Som tidigare meddelats har Sensys Gatso Group, tillsammans med sin lokala partner RECK, valts ut av den lettiska trafikmyndigheten (CSDD) i en upphandling av trafiksäkerhetssystem. Tilldelningsbeslutet anger att ett kontrakt ska undertecknas mellan bolaget och CSDD före slutet av april 2016, med förbehåll för en formell process. Bolaget har underrättats om att en konkurrent har överklagat i enlighet med denna formella process, vilket har resulterat i en fördröjning av undertecknandet av kontraktet. Bolaget bedömer risken att inte ingå avtalet som låg. Sensys Gatso Group kommer att publicera uppdateringar om väsentliga förändringar kring denna upphandling.

Kontraktet kommer att gälla i två år varav ca 2,5 miljoner euro (motsvarande ca 23 mkr) av totalprojektet omfattar trafiksäkerhetssystem från Sensys Gatso Group.

För mer information:
Johan Frilund, EVP

M 46 732-74 28 23
E j.frilund@sensysgatso.com

Sensys Gatso är en global ledare inom trafikledning och trafikstyrningslösningar för nationer, städer och vagnparksägare. Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso-koncernens aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. Koncernen har 154 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer B.V. efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Publicerad: 29-04-2016
sensys, sensys traffic, Gatso, Gatso Beheer