Uppdatering om Armenien

05-12-2011 - SENSYS Traffic AB (publ) har lämnat in ansökan om utredning av avtal till domstol i Armenien.

Sensys Traffic AB meddelade tidigare i år att dess konsortiepartner Security Dreams hade tecknat ett avtal om hastighetsövervakningssystem med Polisen i Armenien. Vid en legal genomgång av detta avtal har Sensys upptäckt att upphandlingen genomförts i strid med gällande upphandlingsregler. På grund av detta bedömer Sensys riskerna i projektet som oacceptabla och har därför lämnat in en ansökan om prövning av avtalet till Armenisk domstol. Ansökan har godkänts av domstolen. Vidare har Sensys meddelat myndigheterna i Armenien att Sensys, som en fristående part utanför det tidigare konsortiet, är beredda att fortsätta projektet.

Sensys kan inte göra någon bedömning av om och när projektet kan fortsätta.

Informationen är sådan som Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 december 2011, kl 10.20.

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 05-12-2011
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, radar, hastighetssystem